Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åkershus Förskola

" Fina lilla krumelur, jag vill aldrig bliva stur"

- Pippi Långstrump

Kontakta oss

Åkershus Förskola

Åkershusvägen 51-53

245 37 Staffanstorp

Tel.nr. 046-250772

-----------------------------------

Förskolechef: Diana Ghidini

Tel.nr. 0704-670297

kontakt@akershusforskola.se

 

 

 

----------------------------------------------

 

Inskrivning och avgifter

All inskrivning sker via Staffanstorps kommuns kösystem Dexter.

 

Du kan kontakta oss för vidare information via e-post på kontakt@domsagansforskola.se eller på Tel. 0704-670297.

 

Avgifter

Vi följer Staffanstorps kommuns plan för skolavgifter och maxtaxa.