Om oss

Allmän information om vår verksamhet

Nedan följer en kort beskrivning om hur vi arbetar på Åkershus Förskola

 

På förskolan tycker vi det är positivt att alla barnen får möjlighet till naturliga möten över avdelningsgränsen. Detta skapar en trygghet och glädje för barnen om vi samarbetar och låter barnen få ett större inflytande över sin dag.  Vi arbetar i  två arbetslag på Åkershus förskola, där mycket av reflektionerna, diskussionerna och planeringen sker gemensamt. Vår dokumentation sker digitalt via lärplattformen Unikum och vi använder oss av IKT och lärplattor i vår verksamhet.  För att frigöra ytor på avdelningarna och skapa fler möjligheter för lek, lärande och samspel äter vi frukost  och mellanmål tillsammans på någon av avdelningarna (för närvarande på Pippi). Vi arbetar med Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10) som grund.


Vi arbetar temainriktat och erbjuder olika uttrycksformer. Leken är det viktigaste redskapet vi har och vi tror att lärande och utveckling måste utgå från den. Arbetet med vår demokratiska värdegrund är också en ständigt pågående process. Därför vill vi skapa så många möjligheter som möjligt till lek och socialt samspel.

Förutom samarbete prioriterar vi arbetsglädje, delaktighet, miljön, barnets inflytande, pedagogisk reflektion och dokumentation.


Kontakta oss

Åkershus Förskola

Åkershusvägen 51-53

245 37 Staffanstorp

Tel.nr. 046-250772

-----------------------------------

 

Rektor: Diana Ghidini

Tel.nr. 0704-670297

 

kontakt@akershusforskola.se

--------------------------------------------


Inskrivning och avgifter

All inskrivning sker via Staffanstorps kommuns kösystem.


Du kan kontakta oss för vidare information via e-post på kontakt@akershusforskola.se eller på Tel. 0704-670297.

 


Avgifter

 

Vi följer Staffanstorps kommuns plan för skolavgifter och maxtaxa.