Likabehandlingsplan

Förskolans likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.Kontakta oss

Åkershus Förskola

Åkershusvägen 51-53

245 37 Staffanstorp

Tel.nr. 046-250772

-----------------------------------

 

Förskolechef: Diana Ghidini

Tel.nr. 0704-670297

 

kontakt@akershusforskola.se

--------------------------------------------


Inskrivning och avgifter

All inskrivning sker via Staffanstorps kommuns kösystem.


Du kan kontakta oss för vidare information via e-post på kontakt@akershusforskola.se eller på Tel. 0704-670297.

 


Avgifter

 

Vi följer Staffanstorps kommuns plan för skolavgifter och maxtaxa.